Jag en Humanist

”Vi håller dessa sanningar för självklara; att alla människor
är skapade lika, att deras Skapare skänkt dem vissa oförytterliga
rättigheter, att bland dessa är liv, frihet, strävan efter lycka,
att regeringar inrättas bland människorna för att säkra dessa
rättigheter och att de grundar sin myndighet på de styrdas
samtycke, och att närhelst en regering verkar skadlig för dessa
mål, har folket rätt att ändra eller avskaffa den”

ENIGHET

Möjligheten att ena folket mot makten!

Vart man än kommer ifrån.

Vilken tro man än har.

Vilken ideologi man än har.

Vilken klass man än tillhör.

Vilken sexuell läggning man än har.

Vilket utseende man än har.

Vilket kön man än har.

Så länge vi, folket, slåss mot varandras olikheter kommer
makten att fortsätta göra exakt som de vill. De manipulerar och
kategoriserar oss via media som de håller i sitt järngrepp.

Freedom Forever Forever Freedom

Sanning Respekt Heder

Verum est omne